Blog

Spokenword Poetry sau un alt mod de a vorbi despre lucruri semnificative

Numeroase mesaje esențiale despre viață au putut fi păstrate și transmise mai departe, prin dialog nescris între generații. În cultura orală, spokenword poetry ocupă un loc aparte. Deși s-a dezvoltat ca și curent poetic în cartierul american din a doua jumătate de secol XX, tradiția poeziei rostite este la fel de veche ca primele adunări umane, în care membrii grupurilor au simțit să vorbească atât despre lucrurile tangibile cât și despre o existență dincolo de materia practică.

În 12-19 iunie, Education Studio, o organizație parteneră Dreams for Life, din Cluj-Napoca a organizat o experiență internațională pentru a pune în mișcare roțile spokenword poetry.

Schimbul de Tineri a fost finanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 30 de tineri din 6 țări europene au petrecut o săptămână în Cluj-Napoca, scriind spokenword poetry și pregătind un spectacol în care și-au recitat poeziile.

Proiectul a avut participanți din Letonia, Lituania, Cehia, Bulgaria, Italia și România. Tinerii au participat la activități non-formale de învățare – ateliere de teambuilding și comunicare, dar și scriere creativă, spokenword poetry, limbaj non-verbal, pregătire pentru spectacol. În tot acest timp, participanții au locuit împreună, au descoperit culturile celorlalte țări, au explorat Clujul și au interacționat cu comunitatea, organizând jam-sessionuri și un fire show.

Sperăm ca poezia orală să devină un mijloc din ce în ce mai răspândit în dialogul comunitar și conversația între generații.

 

logosbeneficaireserasmusrightfunded

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Share it on
>